Bli tilbyder

Enhver utfordring krever en løsning. Dersom du har behov for å få løst en utfordring i forbindelse med ferdsel eller parkering av kjøretøy, kan vi basert på moderne teknologi og programvare sette sammen en løsning som automatiserer håndteringen. - Enten det er snakk om bomvei, parkering, adgangskontroll eller andre relaterte behov.

Vårt system sørger for flyt i trafikken, telling og registrering av kjøretøy, automatisk håndtering av betaling og fakturering. Samtidig som vi holder investeringskostnaden til et minimum. Har du formålet finner vi løsningen.

Ta kontakt for å få en løsning på din utfordring.

Andre Hansen

Markedsansvarlig Mobilitet
(0047) 475 12 670
andre@wtw.no