Spørsmål og svar

Hva skjer dersom jeg ikke betaler innen 48 timer?

Dersom vi ikke har registrert betaling innen 48 timer etter din passering vil det sendes ut faktura for hver enkel passering. Fakturaen blir sendt til eieren av bilen, og fakturagebyr vil påløpe.

Hvor kan jeg kjøpe abonnement?

Abonnement for Vang almenning kan kjøpes her.

Hva er forskjellen på abonnementene År 2019 og År 2 2019?

For å kunne kjøpe År 2 2019 må du allerede ha kjøpt År 2019. År 2 2019 er ment som et rabattert abonnement til deg som har flere enn to biler, eller har to biler du ønsker å bruke inne på området samtidig. Se oversikt over de ulike abonnementene her.

Hva gjør jeg om jeg har årsabonnement registrert på en annen bil?

Abonnementet er knyttet til registreringsnummer. Dersom du passerer bomstasjonen med en bil som ikke er registrert på et års- eller sesongabonnement må dette betales som en vanlig enkeltpassering.

Hva gjør jeg dersom jeg skifter bil i løpet av abonnementsperioden?

Dersom du selger og kjøper nytt kjøretøy i løpet av abonnementsperioden vil vi være behjelpelig med å få endret registreringsnummeret knyttet til ditt abonnement. Send en e-post til support@skanpass.com. I e-posten må du ha med typen abonnement, navnet abonnementet er registrert på, hvilket registreringsnummer som skal byttes ut, nytt registreringsnummer og dato for overtagelsen av nytt registreringsnummer.

Jeg har leiebil, hva gjør jeg?

Du kan betale innen 48 timer etter at du har passert bomstasjonen uansett hvem som er registrert eier på bilen. Dersom du har leiebil og ikke betaler passeringen din innen 48 timer vil faktura sendes til eier av bilen. Praksis om gebyrer og håndtering av disse hviler på avtale mellom utleier og leietaker av kjøretøyet.

Hva gjør jeg hvis jeg har personlig bilskilt?

Om du har personlig bilskilt skal du skrive ditt personlige bilskilt alle steder som vi spør om registreringsnummer. For eksempel hvis ditt personlige bilskilt er ARNE, så skriver du ARNE i feltet for registreringsnummer når du betaler.

Kan jeg betale med SMS uten at det trekkes fra telefonregningen min?

Ja, dersom du registrerer deg på strex.no og velger faktura vil du kunne motta faktura for SMS-betaling fra Strex.

Kontakt

Dersom du har spørsmål tilknyttet tjenesten ta kontakt på post@skanpass.com. For brukerstøtte ta kontakt på support@skanpass.com.

For å kunne hjelpe deg på en best mulig måte ber vi deg om følgende opplysninger:

WTW brukerstøtte tlf: 73 53 20 97
Åpningstider: Mandag-Fredag, 08:00-16:00