Om Skanpass

Skanpass er et produkt utviklet av WTW AS, basert på komponenter i verdensklassen som er spesialutviklet for å sikre flyt i både trafikk og betaling. Automatisk registrering av passering og/eller parkering skjer ved hjelp av moderne teknologi som leser kjennemerket på kjøretøyet.

Betaling og fakturering håndteres gjennom vårt datterselskap OneSettle AS. OneSettle AS er underlagt finanstilsynet og sørger for at all betaling og fakturering skjer korrekt og sikkert. Dersom du ønsker mer informasjon om OneSettle kan du lese mer her.